FTI

Knowledge Empowers

2013 Topics/Onderwerpe

The following topics will be addressed. There may however be small adjustments.

Die volgende onderwerpe word aangespreek. Daar kan kleinere wysigings wees.

Sessie
Session
Rekeningkunde
Accounting
Belasting
Tax
Oudit
Auditing
Ander
Other
1.
Eiendom, aanleg en toerusting (1) Kapitaal kortings Beplanning
2 Eiendom, aanleg en toerusting (2) Begroting Risikos
3 Waardedaling van bates Boedels Wesenlikheid
4 Ontasbare bates Boedelbeplanning Verantwoordelikheid teen oor risiko's
5 Beleggingseiendom  Skenkingsbelasting Ouditbewyse en spesiale oorwegings
6 Inkomstebelasting Voorlopige belasting Eksterne bevestigings 
Investeringsbesluite
7 Ondernemings sonder winsoogmerk Algemene en spesiale bepalings Openingsbalanse
8 Buitelandse valuta; Finansiële instrumente - erkenning en meting KWB Analitiese prosedures Ontleding en vertolking
9 Trusts Trusts Steekproefneming Trusts
10 Prokureurs (trust) en Eiendomsagente (trust) Dividendbelasting Oudit van ramings Maatskappywet: ouditeur