FTI

Knowledge Empowers

Terms and conditions

  • You need to enroll and pay for 10 sessions (one year), unless you are not satisfied with the quality of the training after the first session.  This is required as we would like to manage numbers in advance and reduce administration in order to keep the fees low. Many venues charge per person. You do receive the notes afterwards and can work through it in your own time for non-verifiable CPD.
  • Material may not be distributed to more people than the number for which have been paid, except if it is for evaluation purposes.
  • You qualify for a discount if you enroll five (5) or more people, or pay in advance for the full year, on or before the first session.
  • Payment must be made on or before the last date of the month in which the workshop was conducted. Interest will be charged on overdue accounts at 2% per month or part thereof.
  • If you enroll for a new centre you do not need to make any payment in advance and will only be liable once sufficient numbers for going ahead with the new centre is available. You will have time until the second session to pay in advance and qualify for any discounts.

Terme en Voorwaardes

  • U moet registreer en betaal vir 10 sessies (een jaar), tensy u na die eerste sessie nie tevrede met die kwaliteit is nie. Dit is nodig om die getalle vooraf te bestuur ten einde die fooi laag te hou. By meeste sentrums word die lokaal ook per persoon betaal. U ontvang die notas na die sessie en kan dit dus ook op u eie deurwerk vir nie-verifieerbare VPO ure.
  • Materiaal mag nie versprei word aan meer persone as waarvoor u betaal het nie, tensy dit vir evaluasie doeleindes is.
  • U kwalifiseer vir 'n korting indien vyf (5) persone van dieselfde firma inskryf of indien u die fooie vir die jaar vooruit betaal voor of met die eerste sessie.
  • Betaling moet gemaak word voor op op die laaste dag van die maand waarin die werkswinkel aangebied is. Rente teen 2% per maand of gedeelte daarvan sal gehef word op laat betalings.
  • Indien u vir 'n nuwe sentrum inskryf hoef geen betaling vooraf gemaak te word nie, totdat daar genoeg belangstelling is om met die sentrum voort te gaan. U kan nog tot en met die volgende sessie kwalifiseer vir korting.