FTI

Knowledge Empowers

Tarriffs/Tariewe

Tariffs vary between R 180 and R 400 per session.  Please see the individual centres for the precise tariff. You qualify for a discount, R 15 per person per session if you enrol five (5) or more people from the same firm, or pay in advance for the full year, on or before the first session.

Tariewe wissel tussen R 180 en R 400 per sessie. Sien asseblief die individuele sentrums vir die presiese bedrae. U kwalifiseer vir 'n korting van R15 per persoon per sessie in vyf (5) of meer persone van dieselfde firma inskryf, of die fooie vir die jaar vooruit betaal word, tydens of voor die eerste sessie.