FTI

Knowledge Empowers

Centres/Sentrums

Potchefstroom

Plek Lokaal G17, Gebou E3 (Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe Gebou) NWU - PUK kampus 
Tyd 14:00-17:00
Taal Afrikaans
Koste R 190 per persoon per sessie (BTW uitgesluit)
Datums Eerste Donderdag van die maand

Rustenburg

Plek @Office conference venue
Tyd 13:00-16:00
Taal Afrikaans
Koste R 280 per persoon per sessie (BTW uitgesluit)
Datums Tweede Vrydag van die maand

Vaal

Plek Gebou 6, Vaalkampus van NWU, Vereeniging
Tyd 12:00 - 15:00
Taal Afrikaans
Koste R 265 per persoon per sessie (BTW uitgesluit)
Datums Eerste Vrydag van die maand

Ander

Kontak ons indien jy van mening is dat daar genoeg belangstelling in jou area sou wees. ONS BRING DIE OPLEIDING MET GRAAGTE NA JOU.

Please contact us if you are of the opinion that there is sufficient interest in your proximity. WE GLADLY BRING THE TRAINING TO YOU.